Toelichting

Fiscaal nummer en bestuurssamenstelling

De Stichting wordt bestuurd door 5 personen:

  • Voorzitter: Mevr. E. Tijs
  • Secretaris: Dhr. A. ten Brinke
  • Penningmeester: Mevr. E. Hekking
  • Bestuurslid: Mevr. E. ten Brinke
  • Bestuurslid: Dhr. A. Hofstede

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89281837

Fiscaal nummer: 864933800

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Camping Appelsap & Zo, in het kader van haar ANBI-status, is zorgvuldig samengesteld om transparantie en integriteit te waarborgen. Wij hechten eraan te benadrukken dat er geen beloningen worden toegekend aan leden van het bestuur. Voor ons staat een beloning namelijk precies tegenover het maatschappelijke belang waarvoor we de stichting hebben opgericht. Deze maatregel is bedoeld om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het bestuur te waarborgen, en om ervoor te zorgen dat alle inspanningen gericht zijn op het realiseren van de doelstellingen van Camping Appelsap & Zo zonder persoonlijk gewin voor de bestuursleden.

Beleidsplan

Benieuwd naar ons beleidsplan? Kijk dan hier.